lekë
lekë
lekë
ditë
ditë
ditë

RIPAGIMI OSE SHTYRJA

SI TË KTHEJ KREDINË QË KAM MARRË ?

Ripagimi i kredisë mund të bëhet CASH tek Dega jonë në Bulevardin “Zogu i Parë” në Tiranë ose në llogaritë bankare (sipas detajeve në vijim), duke specifikuar numrin tuaj personal, siç paraqitet në kartën e identitetit.

Emri i Përfituesit: Capital Invest sha
ALPHA BANK
IBAN : AL74 9021 1319 0141 2300 2272 8234

BKT BANK
IBAN : AL9820511021376631CLPRCLALLA

OTP BANK
IBAN : AL05213110370000000000059199

RAIFFEISEN BANK
IBAN : AL26202110060000000021178107

A MUND TA SHTYJ AFATIN PËR RIPAGIMIN E KREDISË ?

Mos u shqetësoni nëse nuk keni mjaftueshëm PARA për të shlyer kredinë në afat, pasi forza.al ju mundëson shtyrjen e afatit të ripagimit për 30 ditë pa penalitete e sorrollatje kundrejt pagimit të një komisioni. Ju mund ta kryeni kërkesën përkatëse duke u futur në profilin tuaj në forza.al e klikuar në Apliko për Shtyrje të Afatit ose duke u lidhur me Skuadrën e forza.al në kontaktet e shënuara në fund të faqes.

TË RËNDËSISHME !

Skuadra e forza.al do tju kujtojë për ripagimin e kredisë nëpërmjet SMS dhe e-mail 3 (tre) ditë para maturimit të afatit.

Ju rekomandojmë, që gjatë ripagimit të jeni të kujdesshëm në dhënien e saktë të numrit tuaj personal, siç paraqitet në kartën e identitetit, dhe të ruani mandatin e pagesës tuaj pavarësisht ku e kryeni atë.

Ripagimi në afat ju lehtëson marrjen e kredive të reja në Capital Invest sha, e cila ndikohet edhe nga historiku i pagesave tuaja të mëparshme.

Në rastin kur vononi pagesën ju do të paguani penalitete në përputhje me kushtet e përgjithshme të kontratës së kredisë. Prandaj Skuadra e forza.al, nëpërmjet telefonatave, e-mail, SMS e letrave përkatëse do tju kërkojë të ripaguani detyrimet.

Nëse NUK paguani kredinë e marrë kjo do tju keqsojë statusin në Rregjistrin Kombëtar të Kredive pranë Bankës së Shqipërisë duke ju bërë të pamundur marrjen e kredive të tjera në çdo bankë dhe institucion financiar në Shqipëri. Gjithashtu ju do ti nënshtroheni kuadrit ligjor të Republikës së Shqipërisë për ripagimet me anë të Përmbaruesve Ligjorë.

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT
+355694007774 (whatsapp)
info@forza.al

E Hënë – E Shtunë: 08:00-20:00
E Dielë: 09:00-14:00

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

+355694007774 (whatsapp)
info@forza.al

E Hënë - E Shtunë: 08:00-20:00
E Dielë: 09:00-14:00

+355 45620300

E Hënë - E Shtunë: 08:00-20:00
E Dielë: 09:00-14:00
Partner Locations

Capital Invest sha ju jep mundësinë që ju të aplikoni për kredinë FORZA me një nga partnerët tanë

Ju gjithashtu mund të aplikoni për një hua FORZA tek partnerët tanë
zgjidhni adresën më të afërt
Menyja kryesore

Call back